sportingbet

Евро

от на March 16, 2011
in Валута

Евро (символ: €, код: EUR) е официалната валута на Евро зоната: в 17 от 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС). Това също е и валутата, използвана от институциите на ЕС. В Евро зоната влизат: Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Кралство Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Евро се употребява и в още 5 европейски страни (Черна гора, Андора, Монако, Сан Марино, Косово и Ватикана) и следователно се използва ежедневно от около 327 милиона европейци. Също така, повече от 175 милиона души в световен мащаб използват валути, които са фиксирани към евро, включително и над 150 милиона души в Африка.  Евро е втората по значение валута използвана за валутен резерв, както и втората най-търгувана валута в света след американския долар.  С повече от 800 милиарда в обръщение през юни 2010 г., евро достигна най-висока обща стойност на банкнотите и монетите в света, надминавайки американския долар. Според оценки на МВФ (на международния валутен фонд) за 2008 г. отчитайки БВП (Брутния вътрешен продукт) и паритета на покупателната способност между различните валути, Еврозоната е втората по големина икономическа сила в света.
Наименованието „евро” беше официално прието на 16 декември 1995 година. Еврото е въведено на световните финансови пазари, като разчетна единица на 1 януари 1999 г., замествайки предходната Европейската валутна единица (екю) в съотношение 1:1. Евро монетите и банкнотите навлязоха в обръщение на 1 януари 2002г.

Споделете вашето мнение