sportingbet

Сръбски динар

от на June 11, 2011
in Валута

Динарът е официалната парична единица на Сърбия.
Международният валутен код (ISO 4217 ) на сръбския динар е RSD, трицифрения идентификатор е 941, а настоящия символ е същия (RSD or РСД), едновременно с него все още местните жители използват и неофициалните съкращения DIN или дин. Динарът е разделена на 100 ал/пари/.
По-ранната валута също наречена динар е използвана в тогавашното Княжество между 1868 и 1918. За пръв път названието “Сръбски динар” е използвано през 1214 г. по времето на царуването на Стефан Първовенчани от династията Неманич. До падането на деспот Стефан Лазаревич през 1459, повечето сръбски владетели са секли сребърни монети. Първите сръбски динари, типично за повечето южноевропейски монетни дворове по онова време, са били реплики на Венецианското гросо (grosso), и думата ‘Dux’ се заменя с думата ‘Rex’. В продължение на много години динарът е един от основните стоки за износ на средновековна Сърбия, като се има предвид изобилието от сребро, идващо от сръбските мини.
Настоящият Сръбският динар замени динара на бивша Югославия по номинална стойност през 2003 г., когато Югославия се преобразува в държавен съюз на Сърбия и Черна гора. Черна гора вече прие еврото, но засега няма изгледи това да се случи със сръбския динар.
Монетите в обръщение са с номинал от 1, 2, 5, 10 и 20 динара. Всички монети са с идентични надписи както на кирилица така и на латиница.
Банкнотите в циркулация са със стойности от 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 динара. Върху тях са изобразени портрети на хора свързани със сръбската историята и Народната банка, а върху монетите са показани сръбски манастири.
Националната банка на Сърбия се грижи за ценовата и финансовата стабилност. Основните й функции включват: определяне и прилагане на държавната паричната политика, управление на резервите в чуждестранна валута, емитиране на банкноти и монети, както и поддържане на ефективни платежни и финансови системи.

Споделете вашето мнение