sportingbet

Македонски денар

Македонският денар (мн.число: денари, на македонски език: денар и денари, международен валутен код: MKD) е официална валута на Република Македония. Той се дели на 100 дени (на македонски език: дени). Името денар идва от древноримската парична единица: денарий (denarius). Символът на валутата „ден” се състои от първите три букви от името й.
Официалното право за печатане на банкноти и сечене на монети в Република Македония е дадено на Народната банка на Република Македония
История
Република Македония става монетарно самостоятелна на 26 април 1992 година. Тогава Македонският денар замени по номиналната стойност Югославския динар от 1990 г. През май 1993 г. валутата се реформира като 1 нов денар (MKD) замени 100 стари (MKN).
Монети
Към първия македонски денар не са сечени монети. Вторият денар излезе през 1993 г. към него бяха представени монети от 50 дени (който вече не се емитират).
Монетите се коват от сплав на мед, никел и цинк.
Сега в Република Македония са валидни метални монети от 1, 2, 5, 10 и 50 дени.
Банкноти
Първа емисия.
През 1992 г. са въведени купюри от 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000 и 10 000 македонски денари.
Втора емисия.
През 1993 г. влязоха в обръщение новите македонски денари с купюри от 10, 20, 50, 100 и 500. Купюрите от 20 денари бяха пуснати само в тази серия от банкноти. През 1996 г. бяха добавени и купюри от 1000, 5000 македонски денари.
Банкнотите с по-малка деноминация, 10, 50 и 100 денара са печатани в Република Македония, докато банкнотите с деноминации от 500, 1000 и 5000 денара (издание 1996), са печатани в “Thomas De La Rue” Лондон. Последното издание на банкнотите от 500 и 1000 денара от 2003 г. е изработено в TDLR. Тези македонски банкноти съдържат повече защитни елементи.