sportingbet

Унгарски форинт

от на November 27, 2011
in Валута

Форинтът (знак: Ft; международен валутен код: HUF) е официалното платежно средство на Унгария. 1 форинт се равнява на 100 филери, въпреки че това разделение е по-скоро историческо, тъй като монетите вече не са в обръщение.

Въвеждането на форинта на 1 август 1946 г. е решаваща стъпка за стабилизиране на унгарската икономика след Втората световна война. Валутата остава сравнително стабилна до 1980 г. Преходът към пазарна икономика в началото на 1990 г. обезценява форинта, а инфлацията достига 35% през 1991 г. От 2001 г. стойността на инфлацията в страната е едноцифрено число и форинтът е напълно конвертируем. Като член на Европейския съюз, дългосрочната цел на Унгарското правителство е форинтът да се замени с еврото.

История

Името на форинта идва от град Флоренция, където от 1252 г. са сечени първите златни монети – Fiorino d’ Oro. В Унгария от 1325 г. Чарлз Робърт започва да сече златната валута флорентини /florentinus (по-късно форинт). След това още няколко други страни следват неговия пример.

Между 1868 г. и 1892 г. унгарците наричали „форинт” валутата в Австро-Унгарската империя, известна в Германия като австро-унгарски гулден или австрийски флорин. Той се е делял на 100 krajczár (krajcár на съвременен унгарски език).

След хиперинфлацията на пенгьото през 1945-1946 г. форинтът е въведен на 1 август 1946 г. Процесът е управляван от Унгарската комунистическа партия, която тогава държала съответните министерски постове. Успехът на форинта е използван за извличане на политически дивиденти и в резултат на това през 1948-49 г. комунистите идват на власт. Форинтът заменя пенгьото по курс 1 форинт = 4 × 1029 пенгьо. Най-голямата банкнота е била в деноминация от 100 милиона пенгьо (1020 пенгьо). Всъщност, това е един недействителен валутен курс, тъй като цялото количество пенгьо в обръщение струвало по-малко от 1 форинт по този курс. От по-голямо значение бил курсът на адопенгьото, при който 1 форинт = 200 милиона адопенгьо (adópengő).

В исторически план форинтът се делял на 100 филера. В последствие филерът е бил обезценен от инфлацията и е излязъл от употреба през 1996 г.
Унгарското съкращение за форинт е „Ft”, което се изписва с интервал след цифрата. Името на единицата филер, на която се делят всички унгарски валути от 1925 г., идва от немската дума хелър (Heller). Съкращението за филер е “f“ и също се записва след цифрата с интервал между тях.

След въвеждането си през 1946 г. форинтът остава стабилен в продължение на няколко години, но започва да губи покупателна стойност, когато през 70 – те и 80-те години държавната социалистическа икономика губи своята конкурентоспособност. След демократичните промени от 1989-90 г., годишната инфлация на форинта за три поредни години е близо 35%, но значимите реформи към пазарна икономика помагат за стабилизирането му. От 2000 г. относително високите нива на форинта (особено в сравнение с падащия американски долар и до известна степен с еврото), затрудняват експортно — ориентираната унгарска индустрия.

Като част от интеграцията на Унгария в Европейския съюз и приемането на еврото, форинтът се очаква да изчезне, в зависимост от икономическата ситуация, между 2012 г. и 2014 г. През есента на 2005 г. между Унгарската народна банка и правителството, се водят ожесточени спорове дали поставените изискванията от Европейския съюз за ниски стойности на инфлацията и намаляване на външния дълг на страната, могат да бъдат изпълнени до 2010 г.
Създалата се ситуацията може да направи Унгария последната страна влязла в Еврозоната от десетте приети в Европейския съюз през 2004 г. Форинтът беше фиксиран към еврото до 26 февруари 2008 г.

Монети

През 1946 г. са въведени монети с номинал от 2, 10, 20 филери и 1, 2, 5 форинта.
Сребърната монета от 5 форинта е преиздадена през следващата година, а по-късно е изтеглена от обръщение. Монетите от 5 и 50 филера са пуснати в употреба през 1948 година. През 1967 г., е възстановена монетата от 5 форинта, последвана от монетите от 10 и 20 форинта, съответно през 1971 г. и 1982 г.

През 1992 г. беше въведена нова серия монети в купюри от 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 форинта (малко по-различна, с 500 ‰ сребро). Производство на монети от 2 и 5 филера е прекратено през 1992 г., а всички останали филерови монети са изтеглени от обръщение през 1999 г. От 1996 г., се въвежда двуцветната монета от 100 форинта, която да замести серията от 1992 г., чийто монети са смятани за твърде големи и грозни и лесно можело да се сбъркат с монетата от 20 форинта.

Сребърните монети от 200 форинта са изтеглени през 1998 г. (тъй като тяхната номинална стойност станала много по-ниска от стойността на метала, от който са изработени). Монетите от 1 и 2 форинта остават в обръщение до 29 февруари 2008 г. При плащане в брой сумата на закупените стоки се закръгля до най-близките 5 форинта (на 0 или на 5 форинта).

На 15 юни 2009 г. на мястото на банкнотата от 200 форинта се въвежда монета от 200 форинта, изработена от обикновена метална сплав.

Банкноти

През 1946 г. Magyar Nemzeti Bank (Унгарската народна банка) въвежда банкноти от 10 и 100 форинта. Нова серия от по-високо качествени банкноти (10, 20 и 100 форинта) влиза в употреба през 1947 – 48г. Банкнотата с номинал 50 форинта е добавена през 1953 г., а 500 — форинтовата банкнота е отпечатана през 1970 г. Следват банкнотите от 1000 форинта (през 1983 г.) и от 5000 форинта (през 1991 г.).

Между 1997 г. и 2001 г. последователно излизат нови серии банкноти с напълно обновен дизайн от по 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 форинта. На лицевата си страна всяка банкнота има портрет на известен унгарски лидер или политик, а на обратната е изобразено събитие или място, свързано с него. Всички банкноти имат воден знак, вградена вертикална ивица за сигурност и знаци за хора с увредено зрение. Банкнотите от и над 1000 форинта са допълнително защитени с холограмна лента. Банкнотите са с размери на 154 × 70 мм. Отпечатват се в столицата от Унгарската печатница (Hungarian Banknote Printing Corp.), на хартия произведена от фабриката Диес Дьор (Diósgyőr Papermill) в гр. Мишколц.

Наскоро бяха издадени възпоменателни банкноти. В чест на новото хилядолетие през 2000 г. бяха пуснати банкноти от по 1000 и 2000 форинта, а през 2006 г. по повод 50-годишнината от Унгарската Революцията от 1956 г. излезе банкнота от 500 форинта.

Фалшификациите на форинтовите банкноти не са много. Въпреки това, фалшивата банкнота от 20 000 форинта, отпечатана върху хартия на банкнота от 2000 форинта, след разтваряне на оригиналното й мастило е все още срещана и доста трудна за разпознаване. Друга любима на фалшификаторите банкнота беше тази от 1000 форинта, докато през 2006 г. не се въведе нова серия с допълнителни защитни елементи.

Чуждестранните посетители в Унгария трябва да внимават най-вече при обмен на форинта с другите валути. Фалшиви доларови и еврови банкноти обикновено се разпространяват от незаконни дилъри на улицата. За по-голяма сигурност, на туристите се препоръчва да не обменят валута при съмнителни хора. Законната обмяна на валута се извършва само в лицензирани бюра (които са в изобилие). Те обикновено са обвързани с консорциум към някоя търговска банка и винаги издават документ за извършената транзакция При обмен на валута в тях, клиентите могат да бъдат помолени да покажат валиден документ за самоличност със снимка. Чуждестранни монети се обменят рядко, ако някъде го правят, то е доста неизгодно, тъй като курсът винаги е по-нисък от обявения.

Ако не желаете да обменяте валута в Унгария, можете да използвате международно валидни кредитни карти.

 

Споделете вашето мнение